Najdete zde novinky a zajímavé články

Zde pro vás připravujeme soubor aktualit, které připravujeme a také mnoho zajímavostí ze světa překladů. Např.

  • podrobnosti ohledně nově nabízených elektronických soudních překladů
  • informace o vyšším ověření – co je to apostila a kdy ji potřebujete

Nový zákon – nové možnosti…

ELEKTRONICKÝ SOUDNÍ PŘEKLAD

1. ledna 2021 nabyl v České republice účinnosti nový zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb., který umožňuje vyhotovení soudního překladu i v elektronické podobě. Je rovnocennou alternativou listinného soudního překladu, obsahuje originál dokumentu, překlad a doložku soudního překladatele a je vyhotoven ve formátu PDF/A. Není opatřen kulatým razítkem, ale kvalifikovaným elektronickým podpisem soudního překladatele a certifikátem pro elektronický podpis, který obsahuje jméno překladatele, označení „překladatel“ a elektronické časové razítko.

Výhody tohoto překladu jsou tedy více než jasné

ČAS A ÚSPORA NÁKLADŮ

1.není třeba osobně dodat originál nebo jej zasílat poštou, stačí zaslat e-mailem naskenovaný, třeba z druhého konce světa

2.stačí Vám jedno vyhotovení, které můžete odeslat na více institucí

3.vše probíhá rychle a flexibilně on-line

 

Před zadáním el. překladu je nutné dopředu ověřit u instituce, pro kterou překlad vyhotovujete, zda tento typ překladu akceptuje. Ale ani toto není problém, protože el. překlad lze zkonvertovat do listinné podoby na Czech pointu.

Nevýhodou el. překladu je, že není možné ho opatřit apostillou. Pokud budete tedy potřebovat toto vyšší ověření, je nutné nechat vyhotovit listinnou podobu soudního překladu.

Platnost takto vyhotoveného překladu je 5 let (v závislosti na platnosti časového razítka překladatele). Po uplynutí této doby je však možné si platnost prodloužit nebo si jej nechat zkonvertovat po dobu platnosti do listinné podoby.

Předpokládáme, že digitalizace státní správy bude zdárně pokračovat a elektronické soudní překlady se stanou jeho běžnou součástí.

Jsme jednou z prvních překladatelských agentur nabízejících soudně ověřené překlady provedené elektronicky.

orbis@orbispreklady.cz

ORBIS překlady s.r.o.
Moskevská 10 (2.patro)
360 01 Karlovy Vary

IČ: 28047231 DIČ: CZ28047231 Jsme plátci DPH.

GDPR

VOP

FAQ

KONTAKT